Barangay Official Logo  • Ang kalapati ay simbulo ng Espiritu ng Dakilang Mananakop na gumagabay sa bawat mamamayan.
  • Ang dahon ng puno ng Cupang ang pinagkukunan ng pangalan ng Barangay.
  • Hugis ng watawat ang sumisimbulo sa nasasakupan ng Baranga Cupang Norte.
  • Labing-isang (11) sinag ang bumubuo ng Sangguniang Barangay.
  • Ang timbangan ang sumisimbulo ng Katarungang Barangay.
  • Ang tatlong kamay ang sumisimbulo sa pagkakaisa.

Comments