Natatanging Ama 2009

Isang malaking    karangalan para sa akin na ipakilala sa inyo ang Natatanging Ama ng Cupang North na walang iba kundi si G. Wilfredo Mariño Sanchez.
Isa sa mga supling ng mag-asawang Genaro at Angeles Sanchez,  si G. Wilfredo Sanchez ay ipinanganak noong ika-10 ng Mayo, 1956, Sya ay ikinasal kay Aurelia Huelar at nagbunga ang kanilang pagmamahalanng syam na anak.  Upang matustusan ang pangangailangan ng limalaking bilang ng pamilya, naisipan niyang mangibang bansa at pinalad naming makapagtrabaho sa Middle East. Subalit nang siya’y makabalik ditto sa Pilipinas siya’y naistrok at ngayon ay dumaranas ng paghihirap sa pagtataguyod sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nagsisikap na makatayo sa sariling paa, gaano man ito kahirap.

Comments